Menu Close

Koulutukset

Valtakunnallisesti ja alueellisesti järjestetään erityyppisiä ja eri kestoisia kokemusasiantuntijakoulutuksia. VS-kokemusasiantuntijaverkosto tekee yhteistyötä Rasekon järjestämän kokemusasiantuntijakoulutuksen kanssa.

Rasekon kokemusasiantuntijakoulutuksen kohderyhmänä on mielenterveyden häiriöstä tai riippuvuudesta toipumisprosessissa oleva henkilö tai hänen läheisensä. Hänellä on kokemus toipumisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja halua kehittää palveluita. Koulutuksia järjestetään vuodessa kaksi ja niihin on jatkuva haku.

Koulutuksen laajuus on 80 lähiopetustuntia. Koulutus toteutetaan pääosin arki-iltaisin, mutta myös arkipäivisin voi olla koulutusta. Koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja oman tarinan kertominen.

Valintakriteereinä ovat:

  • hakijan motivaatio osallistua ja sitoutua koulutukseen
  • halu työstää ja jakaa kokemuksia sekä toimia yhteistyössä ammattilaisten kanssa
  • hakijan oma toipuminen on riittävän pitkällä, jotta koulutukseen osallistuminen on mahdollista, esimerkiksi raitistumisesta on kulunut vähintään vuosi

Koulutuksen sisältöjen lisäksi opiskelijat tutustuvat kentällä tehtävään kokemusasiantuntijatoimintaan ja opintoihin kuuluu myös käytännön harjoittelu. Harjoitteluun voi sisältyä esimerkiksi palveluiden suunnittelua, palveluiden kehittämistyötä, palveluiden arviointia tai vertaistyötä (esim. vertaisohjaajana tai vertaisneuvojana toimimista). Harjoitteluun sisältyy oman tarinan kertominen ryhmälle.

Koulutus on jaettu viiteen moduuliin:

  1. Mitä on kokemusasiantuntijuus?
  2. Tietoa kokemuksen rinnalle
  3. Minä kokemusasiantuntijana
  4. Kokemusasiantuntija ammattilaisen rinnalla
  5. Jaettu asiantuntijuus

Osallistujille ja aiemmin koulutuksen käyneillä on mahdollisuus tehdä näyttö. Näyttö tehdään tutkinnon osasta Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen, 20 osp, joka on Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon valinnainen tutkinnon osa. Jos haet suoraan näyttöön, voit hakea mukaan milloin tahansa.

https://www.raseko.fi/koulutus/kasvatus-ja-ohjausalan-ammattitutkinto-kokemusasiantuntijakoulutus/

Tai soita ja kysy lisää:
Sari Siipola
puh. 044 705 7552
sari.siipola@raseko.fi


Muita koulutuksia
https://www.kokemusasiantuntijat.fi/koulutukset/

Sivun alkuun
Skip to content