Koulutus

Kokemusasiantuntijakoulutus

Haku kokemusasiantuntijakoulutukseen on 1.3. – 2.5.2021.

Lisätietoa tästä linkistä.

Tai soita ja kysy lisää:
Sari Siipola
puh. 044 705 7552
sari.siipola(at)raseko.fi

Mia Lehtonen, Turun A-kilta
puh. 045 787 19884
mia.lehtonen(at)turunakilta.fi

Kokemusasiantuntijana toimiminen on monella tavalla vaativaa. Se edellyttää kokemuksen rinnalle teoreettista tietoa ja toimintavalmiuksia.

Kokemus jalostuu asiantuntijuudeksi pitkäkestoisen prosessin jälkeen. Kokemusten työstämiseen ja reflektoimiseen tarvitaan koulutusta.

Kokemusasiantuntijana toimiminen edellyttää riittävän pitkälle edennyttä toipumisprosessia sekä kykyä ja taitoa käyttää ja soveltaa omia kokemuksiaan eri tilanteissa.

Varsinais-Suomen riippuvuus- ja mielenterveyspainotteisen kokemusasiantuntijakoulutuksen toteuttaa Raision koulutuskuntayhtymä RASEKO yhteistyössä Varsinais-Suomen KAT -verkoston kanssa.

Koulutuksen sisältöjen lisäksi opiskelijat tutustuvat kentällä tehtävään kokemusasiantuntijatoimintaan ja opintoihin kuuluu myös käytännön harjoittelu. Harjoitteluun voi sisältyä esimerkiksi palveluiden suunnittelua, palveluiden kehittämistyötä, palveluiden arviointia tai vertaistyötä (esim. vertaisohjaajana tai vertaisneuvojana toimimista). Harjoitteluun sisältyy oman tarinan kertominen ryhmälle.

Skip to content