Koulutus

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, kokemusasiantuntijakoulutus

Kokemusasiantuntija on koulutuksen käynyt henkilö, jolla on kokemustietoa mielenterveyden häiriöistä, riippuvuuksista, jostakin somaattisesta sairaudesta tai muista elämän pulmista ja niihin liittyvistä palveluista joko toipujana tai läheisenä.
Tämän kokemusasiantuntijakoulutuksen kohderyhmänä on mielenterveyden häiriöstä, rikostaustoista tai riippuvuudesta toipumisprosessissa oleva henkilö tai hänen läheisensä, jolla on halua kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.
 
Koulutus on jaettu viiteen moduuliin:
1. Mitä on kokemusasiantuntijuus?
2. Tietoa kokemuksen rinnalle
3. Minä kokemusasiantuntijana
4. Kokemusasiantuntija ammattilaisen rinnalla
5. Jaettu asiantuntijuus
 
Koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja oman tarinan kertominen.
 
Hakuprosessi
Haku toteutetaan Rasekon sähköisen hakujärjestelmän kautta, jonka perusteella hakijat valitaan ryhmähaastatteluihin. Ryhmähaastattelut pidetään viikoilla 20 ja 21.
Valintakriteereinä ovat:
– hakijan motivaatio osallistua ja sitoutua koulutukseen
– halu työstää ja jakaa kokemuksia sekä toimia yhteistyössä ammattilaisten kanssa
– hakijan oma toipuminen on riittävän pitkällä, jotta koulutukseen osallistuminen on mahdollista, esimerkiksi raitistumisesta on kulunut vähintään vuosi
 
Näyttö
Osallistujille ja aiemmin koulutuksen käyneillä on mahdollisuus tehdä näyttö. Näyttö tehdään tutkinnon osasta Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen, 20 osp, joka on Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon valinnainen tutkinnon osa.
Kokemusasiantuntijana toimiminen on monella tavalla vaativaa, ja siinä vaaditaan kokemuksen rinnalle teoreettista tietoa ja toimintavalmiuksia. Kokemusten työstämiseen ja reflektoimiseen tarvitaan koulutusta. Jotta voi toimia kokemusasiaintuntijana, tulee oman toipumisprosessin olla riittävän pitkällä ja lisäksi tarvitaan taitoa käyttää omia kokemuksiaan eri tilanteissa.
 
Kokemusasiantuntija voi toimia monenlaisissa tehtävissä, mm:
– palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa
– strategiatyössä
– vertaisohjaajana
 
Raseko ja Varsinais-Suomen kokemusasiantuntijaverkosto (Turun A-Kilta, Turun Mielenterveysyhdistys ITU ja Varsinais-Suomen Sininauha sekä kokemusasiantuntijat, www.vs-kokemusasiantuntijat.fi) toteuttavat kokemusasiantuntijakoulutuksen yhteistyössä.
 
Koulutus toteutetaan 24.8. – 21.12.2022. Koulutuksen laajuus on n. 80 tuntia. Koulutus toteutetaan pääosin arki-iltaisin.
 
Hakuaika on 1.2. – 28.4.2022 ja tapahtuu sähköisesti http://www.raseko.fi/kasvatus-ja-ohjausalan…/

Kokemusasiantuntijana toimiminen on monella tavalla vaativaa. Se edellyttää kokemuksen rinnalle teoreettista tietoa ja toimintavalmiuksia.

Kokemus jalostuu asiantuntijuudeksi pitkäkestoisen prosessin jälkeen. Kokemusten työstämiseen ja reflektoimiseen tarvitaan koulutusta.

Kokemusasiantuntijana toimiminen edellyttää riittävän pitkälle edennyttä toipumisprosessia sekä kykyä ja taitoa käyttää ja soveltaa omia kokemuksiaan eri tilanteissa.

Varsinais-Suomen riippuvuus- ja mielenterveyspainotteisen kokemusasiantuntijakoulutuksen toteuttaa Raision koulutuskuntayhtymä RASEKO yhteistyössä Varsinais-Suomen KAT -verkoston kanssa.

Koulutuksen sisältöjen lisäksi opiskelijat tutustuvat kentällä tehtävään kokemusasiantuntijatoimintaan ja opintoihin kuuluu myös käytännön harjoittelu. Harjoitteluun voi sisältyä esimerkiksi palveluiden suunnittelua, palveluiden kehittämistyötä, palveluiden arviointia tai vertaistyötä (esim. vertaisohjaajana tai vertaisneuvojana toimimista). Harjoitteluun sisältyy oman tarinan kertominen ryhmälle.

Skip to content