Menu Close

Kokemusasiantuntijuus

Mikä on kokemusasiantuntija?

Kokemusasiantuntija on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- tai päihdeongelmasta tai muista elämän kriiseistä, joko niitä sairastavana, niistä toipuneena tai palveluja käyttäneenä, omaisena tai läheisenä. Kokemusasiantuntijoiden avulla kuullaan sairauden tai elämänkriisin aiheuttamista oireista ja tunteista, hoidosta sekä kuntoutumista edistäneistä asioista. Kokemusasiantuntijat kehittävät palveluita paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi, lisäävät ihmisten ymmärrystä, muuttavat asenteita ja antavat toivoa muille samaa kokeneille.

Kokemustieto yhdistettynä koulutukseen luo kokemusasiantuntijan, joka osaa akuutisti sairastanutta laajemmin kertoa koko kuntoutuspolustaan. Kokemusasiantuntijat voivat olla mukana palvelujen kehittäjänä ohjausryhmissä ja suunnittelu- ja kehittämisryhmissä sekä kokemusarvioijana tutkimushankkeissa. Palveluiden kehittämisen lisäksi tehtäviin voivat kuulua:

  • Asiakastapaamiset (vertaistuelliset keskustelut)
  • Ryhmän ohjaaminen ja ryhmien suunnittelu
  • Työryhmätyöskentely (yksittäiset kokoukset tai pidempiaikaiset prosessit)
  • Oman kokemustarinan kertominen
  • Kokemuskouluttajana toimiminen – luennot ja seminaarit

Kokemusasiantuntijatoiminnan perustana on uudenlainen tapa ajatella, perinteisestä poikkeava käsitys ammattilaisen ja asiakkaan rooleista. Kokemusasiantuntijatoiminta on 2000-luvulla kehittynyt toimintamuoto, jonka perustukset ovat syntyneet kansalais- ja järjestötoiminnassa. Kokemusasiantuntijatoiminta tuo tietoa asiakkaiden ja potilaiden kokemuksista osaksi palveluiden kehittämistä ja asiakastyötä esimerkiksi asiakaslähtöisyyden vahvistamiseksi ja palveluihin hakeutumisen helpottamiseksi. (THL 2022)

Sivun alkuun
Skip to content