Menu Close

Taustaorganisaatiot

VS-kokemusasiantuntijaverkoston ovat perustaneet Turun A-Kilta ry, Turun Mielenterveysyhdistys Itu ry ja Varsinais-Suomen Sininauha ry

Ohjausryhmään kuuluvat Turun A-Killan työntekijä (toiminnanjohtaja Janina Rosten-Nurmi),
Turun Mielenterveysyhdistys ITUn työntekijä (toiminnanjohtaja Eeva Siivonen),
Varsinais-Suomen Sininauhan työntekijä (toiminnanjohtaja Totti Räsänen),
Rasekon kokemusasiantuntijakoulutuksen vastuuopettaja Sari Siipola ja kokemuskoordinaattorit (vuonna 2022 Minka Salmirinne, Inka Kuusikoski, Kaj Malmivaara ja Johanna Talamo.

Ohjausryhmä tukee verkoston toimintaa keskustellen ja sopien asioista yhdessä. Ohjausryhmä vastaa verkoston suhteista yhteistyötahoihin sekä ulkoisesta tiedotuksesta. Ohjausryhmä valitsee kokemuskoordinaattorit ja tukee heidän työskentelyään.

Turun A-Kilta ry:n toiminnan tavoitteena on edistää päihdeongelmista ja muista riippuvuuksista vapaata elämäntapaa. Toinen tärkeä tavoite on vaikuttaa heikommassa asemassa olevien ihmisten syrjäytymiskehitykseen. Toimintaa toteutetaan luomalla erilaisia hyvinvointia ja toipumista edistäviä toimintoja, joiden ytimessä on matalan kynnyksen toipumista tukeva vertais- ja vapaaehtoistoiminta sekä työ- ja koulutustoiminta.

Turun A-Kilta tarjoaa monenlaisia palveluita. Ne ovat pääosin vastikkeettomia tai kustannuksiltaan mahdollisimman kynnyksettömiä. Vertaistoiminnan ytimessä ovat vuorovaikutteiset riippuvuusryhmät, joiden kautta mahdollistuu asiointi ja jatko-ohjaus päihdetyöntekijän kanssa. Ryhmätoimintaan kuuluvat avoimet keskusteluryhmät sekä toiminnalliset ryhmät, joihin kuuluvat monipuolinen kulttuuriharrastaminen, kädentaidot, pelailu ja pop-up-tyyppiset toiminnot. Virkistystoiminta pitää sisällään mökkeilyä, uintia, kuntosalia ja erilaisia retkitoimintoja. Kohderyhmänä ovat Turun ja sen ympäristökuntien asukkaat, joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia tai ovat muuten heikommassa asemassa. Turun A -killan matalan kynnyksen toiminnassa on mukana paljon erilaisia asiakasryhmiä, kuten työttömiä, eläkeläisiä, vankeudesta vapautuvia, maahanmuuttajia ja monia muita.

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on potilasjärjestötyötä tekevä mielenterveysyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea mielenterveyttä ja mielenterveyskuntoutujien omaehtoista kuntoutumista aktivoimalla ja yhdistämällä kotipaikkansa ja sen lähikuntien alueilla asuvia mielenterveyskuntoutujia. Yhdistys edistää mielenterveyttä tukemalla ja kehittämällä rakentavaa ja ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Yhdistys toimii edistääksensä jäsenistönsä ja kaikkien mielenterveyskuntoutujien yhteiskunnallisia, yleisiä ja yhteisiä etuja ja oikeuksia.

Toiminta-ajatuksena on suvaitsevaisuuden lisääminen psyykkisesti sairastuneita ihmisiä kohtaan. ITU on vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö, joka edistää jäsentensä sosiaalista kanssakäymistä ja elämänhallintaa. Yhdistys tarjoaa tilat, joissa jäsenet osallistua vapaaehtoiseen toimintaan sekä toimintakykyä ylläpitävään työtoimintaan ohjaavan henkilökunnan tukemana.

Varsinais-Suomen Sininauha ry toiminnan tavoitteena on tehdä monipuolista vertais- ja vapaaehtoistyötä, päihdetyötä, kansalaistoimintaa ja palveluohjausta, tukea syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten elämänhallintaa ja arkea, järjestää koulutusta ja tiedotusta verkosto- ja yhteistyökumppaneille, toimia matalan kynnyksen kohtaamispaikkana eri ihmisille ja ryhmille. Yhdistys tekee yhteistyötä yli rajojen. Sen keskeisenä työalueena on päihdehaittojen ja syrjäytymisen ehkäisy.

Päämääränä on löytää konkreettisia ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaa, työllistämistä, verkostotyötä, koulutus- ja tiedotustoimintaa, lapsi- ja perhetyötä sekä muita erikseen kohdennettuja alueita. Toiminta on suunnattu päihde- ja mielenterveysongelmaisille, pitkäaikaistyöttömille, vankilasta vapautuville, tukea tarvitseville perheille, syrjäytyneille ja heidän läheisilleen sekä näiden ryhmien kanssa työskenteleville verkostotoimijoille. Toiminnan tavoitteena on luoda uusi malli Turun seutukunnalle vaikeiden sosiaali- ja terveysongelmien ratkaisun pohjaksi. Tavoitteena pitkällä tähtäimellä on synnyttää laajaa, monipuolista ja moniammatillista toimintaa eri (sosiaali- ja terveys, päihdehuolto, työvoima) sektoreilla.

Sivun alkuun
Skip to content