Menu Close

Toiminta KAT-verkostossa

VS-kokemusasiantuntijaverkostoon voi hakea ottamalla yhteyttä kokemuskoordinaattoreihin, joiden yhteystiedot löydät täältä. Verkostoon liittyminen on maksutonta. Verkostoon otetaan mukaan riittävän koulutuksen käyneitä kokemusasiantuntijoita. Verkostoon liittymiseen jälkeen kokemusasiantuntijalle mahdollistuu osallistuminen ja tiedonsaanti eri viestintäkanavia hyödyntäen.

VS-kokemusasiantuntijaverkosto kokemuskoordinaattoreiden avulla ylläpitää Kokemuspankkia ja jakaa sille tulevia kokemusasiantuntijatehtäviä. Kokemusasiantuntijatyötä tekeville järjestetään kuukausittaisia vertaistapaamisia (KAT-tapaamiset) ja muita jatkotuen muotoja.

Verkostolle tulevien työtehtävien jakaminen

Kokemuskoordinaattorit vastaanottavat ja tarjoavat verkostolle tulevia kokemusasiantuntijatehtäviä kuvassa olevan mallin mukaisesti.

Vertais – KAT-tapaamiset  

KAT-tapaamisiin osallistuvat verkoston kokemusasiantuntijat, KAT-koordinaattorit sekä kukin ohjausryhmän työntekijäedustaja vuorollaan. KAT-tapaamisissa tiedotetaan verkoston ajankohtaisista asioista ja kehitetään verkoston toimintaa esimerkiksi toimintasuunnitelmaa työstämällä. Tapaamisissa on mahdollisuus keskustella kokemusasiantuntijuuteen liittyvistä kysymyksistä vertaistuellisesti kattien kesken. Tapaamiset sisältävät myös koulutuksellisuutta. 

Kat-tapaamisia järjestetään kerran kuukaudessa, joka toisen kokouksen ollessa asiakokous ja joka toisen vapaamuotoisempi. Tapaamiset järjestetään verkostossa mukana olevien järjestöjen tiloissa. Tapaamisiin voi osallistua myös virtuaalisesti ITU ry:n Virtuaalisen kohtaamispaikan kautta. 

Linkkikuva virtuaaliseen kohtaamispaikkaan
Sivun alkuun
Skip to content