REFERENSSIT

Jatkuvat työt:

 Varsinais-Suomen kokemusasiantuntijaverkosto ja RASEKO
– kouluttaminen kokemusasiantuntijakoulutuksessa

Varsinais-Suomen Sininauha
– Läheisten ryhmän ohjaaminen
– yksilökeskustelut
– VV2, Vastuullisesti vapauteen 2 -kesäryhmän ohjaaminen

OCD Suomi
– Päästä irti-blogi

Lausteen perhekuntoutuskeskus, Telakka-hanke

Turun kaupunki, Kaveria ei jätetä -hanke
– Kokemuskehittäminen

Turun kaupunki, Kelkka-toiminta
– Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnassa kokemusasiantuntija

Fingerroosin säätiö, Lausteen lähiötupa
– Kokemusasiantuntija kohdattavissa

Projektityöt:

P-sairaalan suunnitteleminen

RASEKO
– Yhteinen projekti lähihoitajaopiskelijoiden sekä sairaanhoito ja huolenpito -opiskelijoiden kanssa
– Kokemuspuheenvuoroja opiskelijoille

Turun AMK:n sosionomiopiskelijoiden opiskelijayhdistys Tasokas ry
– Kokemuspuheenvuoroja

Turun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat TSTS ry
– Kokemuspuheenvuoroja opiskelijoille

Keikkatyöt:

 Åbo Underrättelsen
– Haastattelu asunnottomuudesta
 
 KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus
– Kokemuspuheenvuoro
 
 TYKS Akuutti
– Kokemuspuheenvuoro ammattilaisille
 
 Turun ammattikorkeakoulu
– Kokemuspuheenvuoro sosionomiopiskelijoille
 
 FinFami Satakunta ry
– Kokemuspuheenvuoro
 
Auralan kansalaisopisto, Vahvempi Polku työelämään-hanke
– Kokemuspuheenvuoro
Skip to content