Toipujat

Kokemusasiantuntijat voivat toimia mitä moninaisemmissa tehtävissä ja organisaatioissa.

Kokemustiedosta on hyötyä esimerkiksi palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa sekä strategiatyössä. Kokemusasiantuntija voi toimia ammattilaisen työparina, työryhmän jäsenenä tai kouluttajana. Koulutustilanteen tarkoituksena on auttaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita tai ammattilaisia ymmärtämään, millaista on elää kyseisen kokemuksen kanssa, miltä se tuntuu, mitkä seikat auttoivat toipumisessa ja miten ammattiauttajat voivat toimita edistääkseen toipumista. Kokemusasiantuntijat voivat toimia myös elävinä kirjoina tai tukihenkilöinä sekä antaa haastatteluja esimerkiksi tutkimusta, opinnäytetyötä, lehtiartikkelia tai TV-ohjelmaa varten.

Kokemusasiantuntijuudella ei pyritä korvaamaan ammattiauttajien työtä, vaan se täydentää jo olemassa olevia palveluita. Kokemustiedon huomioiminen auttaa toteuttamaan entistä toimivampia palveluita.

Tällä sivulla on mahdollista tutustua Varsinais-Suomen kokemusasasiantuntijaverkostoon. Työtilaukset tehdään sähköpostitse:

johanna@vs-kokemusasiantuntijat.fi

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry laskuttaa kokemusasiantuntijapalkkiot ja maksaa ne edelleen palkkoina kokemusasiantuntijoille. Toimintamme on ALV -vapaata.

Kokemusasiantuntijan työstä laskutetaan 25€ per tunti (sis. TA-kulut), lisäksi laskutetaan valmistelutunnit, joiden määrä sovitaan yhdessä tilaajan kanssa tilauksen yhteydessä (max. 1h valmistelua per työtunti).

Skip to content